top of page
Fish | Mahi | Fillet, Portions

Mahi Mahi Fillet Skinless

Mahi Mahi Fillet Skin-On

 

Individually Vacuum Packed

  • Mahi Mahi Fillet Skin-On Co2 Treated

  • Mahi Mahi Portions, Bloodline Removed

bottom of page